dijous, de novembre 18, 2010

ALBARRACIN, respecte...

Sense massa comentaris, crec que quan una zona es fa "massa popular" pot passar això, però no ens enganym, el terme "MASSIFICACIÓ" no fa referencia alq ue s'hauria de entendre ( nombre), sinó NOMBRE DE USUARIS IRRESPECTUOSOS...trist...

Aqui el post de un dels gefs de la zona

Apa, que entre uns i altres al finl acabarem escalant només al plafó...quina colla...